Skupaj na poti ponovnega spoznavanja travniških in vrtnih zelišč

Objavljeno: 30. 05. 2023
Letos začenjamo z novim projektom, več o njem si preberite spodaj.

V projektu Skupaj na poti ponovnega spoznavanja travniških in vrtnih zelišč želimo obuditi znanja o

nabiralništvu, o koristih zdravilnih travniških rastlin in zelišč. Izvedli bomo 13 delavnic z vsebinami od
ureditve zeliščnega vrta, nabiranja divjih rastlin, vzgoje zelišč do predelave zelišč, sušenja, destilacije in uporabe zelišč v kulinariki.


Skozi organizacijo delavnic ostalih štirih partnerjev (socialno podjetje Makrobios Panonija, zaposlitveni center Kocljevina, kmetijsko gospodarstvo Smodiš), se bo kmetija NA LOMU usposobila o strokovnih
vsebinah delavnic, kot tudi spoznala izkušnje same organizacije delavnic, s pomočjo vodilnega
partnerja pa preverila možnosti za vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji in jo na koncu
projekta tudi registrirala.


Projekt bo trajal tri leta. V prvih dveh letih bo poudarek na izobraževanju in usposabljanju vseh
projektnih partnerjev in na izvajanju delavnic za posamezne ciljne skupine. Zadnje leto projekta bo
poleg ostalih članov partnerstva delavnico izvedla tudi kmetija pri kateri bomo preverili možnost
vzpostavitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Kmetijo Na Lomu bomo tekom projekta opolnomočili o znanjih o organizaciji, trženju, komunikaciji,
razširjanju rezultatov, o oblikovanju programov in izvedbi le teh. V zadnjem letu bo kmetija že
prenašala znanja in predstavljala projekt drugim kmetijam v trajanju več kot 15 ur.
Poseben vidik projekta je tudi ravnanje z različnimi ciljnimi starostnimi skupinami (šolarji, zaposleni,
upokojenci) kot tudi z ranljivimi skupinami, ki bodo prav tako vključene v projekt, saj je en od
projektnih partnerjev zaposlitveni center, eden pa socialno podjetje, tako da smo vsebino projekta
prilagodili po zahtevnosti rokovanja z zelišči in zahtevnosti predelave na način, ki je dostopen tudi
ranljivim, mlajšim in starejšim. Določene delavnice bodo izvajane v medgeneracijskemu sodelovanju
(nabiranje zelišč parov sestavljenih iz šolarjev in upokojencev).