Projekti

Izvajamo različne projekte povezane s tematiko naravne gradnje, prehranske in energetske samooskrbe, slikarstva in še mnogo drugega! 

IZPOSTAVLJENI

Cvetoči travniki

S sodelovanjem pri projektu Cvetoči travniki skrbimo za ohranjanje in povečevanje biodiverzitete na naših travnikih.

Mejice

Sodelujemo pri EIP projektu Mejice, ki so pomembne tako za kulturno krajino kot za zagotavljanje visoke ravni biotske raznovrstnosti. V

VSI PROJEKTI

Zaključek projekta EIP – Mejice

Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev.