Skupaj na poti ponovnega spoznavanja travniških in vrtnih zelišč

Objavljeno: 30. 05. 2023
Letos začenjamo z novim projektom, več o njem si preberite spodaj.
Sprehod z zeliščarjem, jesen 2023

Ljudje smo tekom zgodovine vedno uporabljali zdravilne rastline v kulinariki in za lajšanje bolezenskih stanj ter poškodb. Zgodovinski zapisi o uporabi zelišč in njihovih koristi za zdravje segajo že v nekaj tisočletij pred našim štetjem. Pred industrijskim razvoje je bilo torej znanje o rastlinah – tako o divjih kot tudi o zdravilnih rastlinah na domačem vrtu – dobro razširjeno. Znanje o uporabnosti, zdravilnosti in tudi strupenosti rastlin se je v preteklosti prenašalo ustno in medgeneracijsko, znotraj lokalnih skupnosti. V zadnjih stoletjih se to znanje počasi izgublja, čeprav novejše raziskave odkrivajo in ponovno potrjujejo zanimive in uporabne sestavine (divjih) rastlin.

Za nabiranje zdravilnih divjih rastlin potrebujemo predvsem znanje, voljo in veselje, včasih pa tudi nekaj malega pripomočkov in opreme. Predno se lotimo nabiranja, moramo zelišča tudi dobro poznati. Najlaže in najbolj zanesljivo je, da se prepoznavanja naučimo od nekoga, ki rastline že pozna. Različna zelišča in zdravilne rastline lahko seveda tudi sami pridelamo na vrtu, lahko pa koristimo biotsko pestrost gozdov in travnikov, kjer različne zdravilne rastline naravno rastejo. Na travnikih in obrobjih gozda lahko najdemo mnogo rastlin (povsod rastejo npr. regrat, kopriva, marjetice, rman, idr.), ki jih lahko uporabimo kot hrano, za čaje, za izdelavo čistil, za kozmetiko … Vendar za nabiranje in uporabo takih rastlin potrebujemo (lokalno specifično) znanje. Glede na zgodovinsko povezanost človeštva z (med drugim) rastlinami menimo, da je izrednega pomena vzdrževati in obnavljati znanje o raznovrstnosti zelišč in začimb, avtohtonih našemu prostoru, ter z znanjem razvijati tudi vedenje o njihovi uporabi, shranjevanju, gojenju in pozitivnih učinkih v naravi rastočih ali doma pridelanih zelišč.

Košarica zelišč
Zelišča in divja hrana, kosilo z z divjo hrano, šipek, trpotec, kopriva

V projektu Skupaj na poti ponovnega spoznavanja travniških in vrtnih zelišč želimo obuditi znanja o nabiralništvu, o koristih zdravilnih travniških rastlin in zelišč. Zato bomo izvedli najmanj 13 delavnic z različnimi vsebinami – od ureditve zeliščnega vrta, nabiranja divjih rastlin, vzgoje zelišč do predelave zelišč, sušenja, destilacije in uporabe zelišč v kulinariki. 

Skozi organizacijo delavnic ostalih štirih partnerjev se bo Kmetija na Lomu usposobila o strokovnih vsebinah delavnic, kot tudi spoznala izkušnje same organizacije delavnic, s pomočjo vodilnega partnerja pa preverila možnosti za vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji in jo na koncu projekta tudi registrirala.

Projekt bo trajal tri leta. V prvih dveh letih bo poudarek na izobraževanju in usposabljanju vseh projektnih partnerjev in na izvajanju delavnic za posamezne ciljne skupine. Zadnje leto projekta bo poleg ostalih članov partnerstva delavnico izvedla tudi kmetija pri kateri bomo preverili možnos vzpostavitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Kmetija Lom bo tekom projekta dobila dodatna znanja o organizaciji, trženju, komunikaciji, razširjanju rezultatov, o oblikovanju programov in njihovi izvedbi. V zadnjem letu bo kmetija že  prenašala znanja in predstavljala projekt drugim kmetijam v trajanju več kot 15 ur. Poseben vidik projekta je tudi ravnanje z različnimi ciljnimi starostnimi skupinami (šolarji, zaposleni, upokojenci) kot tudi z ranljivimi skupinami, ki bodo prav tako vključene v projekt. Eden od projektnih partnerjev je namreč zaposlitveni center drugi pa socialno podjetje. Vsebino projekta smo zato prilagodili po prilagodili po zahtevnosti rokovanja z zelišči in zahtevnosti predelave na način, ki je dostopen tudi ranljivim, mlajšim in starejšim. Določene delavnice bodo izvajane v medgeneracijskemu sodelovanju.

Namen projekta: 

Aktivnosti s področja izobraževanja o okolju in hrani (ozaveščanje o pomembnosti zdravilnih rastlin in zelišč za naše zdravje, spoznavanje užitnih travniških zeli in zelišč, pridelava zelišč, tehnike predelave zelišč, načini uporabe, praktični prikaz uporabe za različne namene), s ciljem preučitve možnosti razvoja teh aktivnosti na kmetiji kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Cilji in ključni načrtovani rezultati projekta: 

• tekom 13 delavnic dvigniti ozaveščenost in prenos znanja o koristih divji rastlin in zelišč; 

v zadnjem letu projekta ena od kmetij ustvari 5.000 € prihodkov iz dopolnilne dejavnosti; 

izvesti 15-urno usposabljanje za kmetijo, ki bo do konca projekta registrirala dopolnilno dejavnost na kmetiji;

vzpostaviti dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 

vključiti v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v trajanju najmanj 12 mesecev;

zaposliti pri vodilnem partnerju dodatnega sodelavca/sodelavko vsaj za polovični čas, vsaj za polovico dobe trajanja projekta;

predstaviti rezultate projekta; 

• izvesti evalvacijo projekta;

vključiti različne skupine.

 

Projektni partnerji: 

Vodilni partner: Makrobios Panonija so. p.

Zaposlitveni center Kocljevina

Zeliščno posestvo Korina – Lovro Vehovar

Turistična kmetija Smodiš

Kmetija Lom 

  

 

Trajanje projekta: 15. 3. 2023 do 15. 3. 2026

 

Vrednost projekta: 74.916,60 EUR

 

 

Projekt je financiran s strani MKGP in EU iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt se izvaja v okviru 3. javnega razpisa PRP 2014-2020 za Podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo  kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani (2021).