O prehranski in energetski samooskrbi oz. sooskrbi

Objavljeno: 30. 11. 2022
Zadnji podatki kažejo, da v Sloveniji še naprej nismo niti polovično samozadostni pri pridelavi zelenjave in sadja. Naraščajoče cene, slabša kvaliteta uvožene hrane in okoljski vidik transporta, so razlogi za ambicioznejši pristop k vprašanju samozadostnosti znotraj posamezne skupnosti, regije ali države.

Na našem posestvu stremimo k dvigu lastne samooskrbe, v ta namen smo vzpostavili vrt z različnimi tehnikami postavitve visokih gred, v našem sadovnjaku oz. travniškem sadovnjaku pa je bilo posajenih že več kot 80 dreves avtohtonih sort. V prihodnosti bomo dodali še nizke grede med drevesi in gozdni vrt, za dvig samooskrbe s sadjem in zelenjavo v vseh letnih časih pa bo nujna postavitev rastlinjaka v povezavi z vzpostavitvijo toplih gred na vrtu pozimi.

Kot socialno podjetje poskušamo delovati onkraj mej lastnega posestva, v skladu s tem želimo vzpostaviti oz. okrepiti sooskrbne vezi znotraj lokalne skupnosti. 

Energetsko smo na našem posestvu večinoma samozadostni s pomočjo solarnih panelov na obeh strehah novih hiš tj. slamnate in konopljine. Za vzpostavitev večjih kapacitet oddajanje presežkov v lokalno okolje pa energetsko omrežje na tem področju (še) ni dovolj razvito. Kaže se velik potencial, v Sloveniji imamo tudi že uspešne primere sooskrbnega pridobivanja energije, skupnostne elektrarne in čim prej je potrebno vzpostaviti pogoje (razvoj državne in lokalne infrastrukture, občinske spodbude, …), ki bodo to omogočali tudi povsod na podeželju.