O industrijski konoplji

Objavljeno: 30. 11. 2022
Industrijska konoplja je uporabna na različnih področjih: gradbeništvo, medicina, prehrana, tekstilstvo itd.

Na našem posestvu lahko vidite oz. pridobite dodatne informacije o:

 • Sejanju in žetvi industrijske konoplje 
 • Uporabi konoplje pri gradnji hiše: brizganje v lesen skelet predstavlja gradbeni in izolativni del v “konopljini hiši”
 • Uporabi konoplje kot izolativni material: sloj mešanice konoplje in apna smo nanesli direktno na opečnat zid starega hleva ter zagotovili ustrezno izoliranost

Letos in v preteklih letih smo na to temo izvedli več delavnic:

 • Predavanje o trajnostni gradnji: predstavitev značilnosti materialov (slama, konoplja …); izvajalec: Stojan Habjanič
 • Brizganje v lesen skelet; izvajalec Sani Okretič Resulbegovič
 • Izoliranje opečnatega zidu in predstavitev različnih načinov uporabe mešanice konoplja- apno (hemplime); izvajalec Kai Rosit

  V Sloveniji imamo zadrugo Konopko, ki izobražuje in povezuje izvajalce ter uporabnike. Pri naših dosedanjih projektih na posestvu smo pri gradnji s konopljo sodelovali s Sanijem Okretičem Resulbegovičem in Kaijem Rositom, z nasveti so pomagali še Stojan Habjanič, Borut Šket, Dejan Rengeo idr.

  V Prekmurju in v Sloveniji je še veliko prostora za napredek v smeri zagotovitve krožnosti znotraj lokalnega okolja, od pridelave in predelave materiala do kasnejše uporabe na različnih področjih. Nekaj naših izkušenj oz. problemov na katere smo naleteli:

  • ustreznost materiala in pridobitev certifikata: pri uporabi industrijske konoplje pri gradnji “konopljine hiše” za turistične namene smo potrebovali certificiran gradbeni material. Ker lasten pridelek ni bil ustrezen, prav tako še nimamo vzpostavljenih ustreznih obratov za predelavo, smo imeli dve možnosti: odkup materiala in pridobitev certifikata iz tujine ali uvoz certificiranega materiala. Odločili smo se za slednje, strošek transporta materiala je bil relativno visok glede na ostale postavke te faze gradnje in kaže na potrebo po sklenitvi kroga – od semen, sejanja, žetve, predelave, uporabe – znotraj lokalnega okolja oz. države.
  • Stroji (delitev): za žetev večjih površin se zdi najustreznejša kombinacija ročnega dela in strojev. Za žetev konoplje pride v poštev dokaj omejeno število ustreznih strojev, ki so prisotni v lokalnem okolju na podeželju; tu se kaže potreba po skupni uporabi in investicijah s finančnimi spodbudami države, ki bi morala prepoznati ter izkoristiti potenciale industrijske konoplje.
  • Potencial krožnosti in razvoj pri uporabi konoplje pri gradnji: pri predelavi industrijske konoplje v Sloveniji za namen gradnje, se kaže več problemov. Po žetvi je potrebno material obdelati in “odprašiti”, da bi bil ustrezen za kasnejšo uporabo pri gradnji; nimamo še ustreznih strojev za to, tudi potrebno znanje o postopku odpraševanja in kasnejši uporabi ima pri nas dokaj ozek krog ljudi. Kljub številnim prednostim in možnostim, ki jih ponuja industrijska konoplja v gradbeništvu, se za ta material še vedno odloča relativno malo ljudi. Za izboljšanje stanja se kaže potreba po sklenitvi kroga (krožno gospodarstvo) znotraj posameznih regij ali vsaj na nivoju države, ki bi privedel do boljšega informiranja uporabnikov, večjega števila kvalitetnih izvajalcev in možnosti uporabe lastnega ali lokalnega materiala pri gradnji.