Cvetoči travniki

Objavljeno: 30. 11. 2022
S sodelovanjem pri projektu Cvetoči travniki skrbimo za ohranjanje in povečevanje biodiverzitete na naših travnikih.

Zaradi pretekle rabe travnikov so karakteristične avtohtone vrste začele izginjati, zato projekt Cvetoči travniki, ki se izvaja v okviru projektov EIP, skrbi za ohranjanje in povečevanje biodiverzitete cvetočih travnikov.

Cilji projekta so:
❖ ponovna vzpostavitev cvetočih travnikov na zemljiščih, kjer njihova sestava zaradi
pretekle rabe ni več optimalna,
❖ testiranje različnih načinov reintrodukcije manjkajočih vrst rastlin, tako na ravni
nabiranja semen, kot na ravni same setve
❖ razvoj okvirnih smernic za ponovno vzpostavitev in kasnejše upravljanje za nekaj
glavnih tipov ekstenzivnih cvetočih travnikov v Sloveniji,
❖ dodana vrednost cvetočih travnikov za udeležene kmetije (turizem, prehrana,
čebelarstvo, zdravilne rastline, barvilne rastline,…).

Vodilni partner: Makrobios Panonija so. p.
Projektni partnerji: UL Biotehniška fakulteta, ZRC SAZU, Vrtnarstvo Jure Štanta s.p., Replika
Invest d.o.o., Notranjski regijski park, Inkluzivni park 1890, so.p., Kmetija
Zaplana, TK Široko, TK Pri Andrejevih, Kmetija Slavka Žagarja, Kmetija
Pr‘Matet

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(4. JR za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali
prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam).


Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.