V prejšnjem blogu smo se vam na kratko predstavili in upamo, da smo vzbudili zanimanje, da o nas izveste še kaj več.

Omenili sva, da smo socialno podjetje, torej naš primarni namen ni ustvarjanje dobička. Prek spodbujanja sodelovanja krepimo družbeno solidarnost, predvsem pa iščemo inovativne rešitve za zaznane socialne, okoljske, gospodarske in druge probleme. V delovni proces vključujemo ranljive skupine, ki jih tudi dodatno usposabljamo.


S svojim delovanjem Makrobios Panonija prispeva h krepitvi zavedanja o pomenu lokalne trajnostne samooskrbe, ohranjanja in negovanja lokalnih avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst. Z izmenjavo informacij, znanj in izkušenj se trudimo Pomursko regijo opogumiti do te mere, da bo začutila in začela koristiti potencial svojih sinergij in tako postala samozadostna ekoregija.


To bomo v prvi vrsti storili z izgradnjo in zagonom permakulturnega centra v vasi Lucova, v Krajinskem parku Goričko. Ta bo deloval kot učno socialno podjetje, ki se bo ukvarjalo z ekološko pridelavo in predelavo hrane, s samozadostno gradnjo Živih hiš iz deviških materialov iz lokalnega okolja, z usposabljanjem in zaposlovanjem ranljivih skupin, s trajnostnim ekološkim turizmom, z izobraževanjem, raziskovanjem, načrtovanjem ter proučevanjem permakulture in njenih naravnih krogotokov.


Poleg oseb iz ranljivih skupin bo socialno podjetje zaposlovalo tudi prostovoljce, tako državljane in državljanke Republike Slovenije v okviru Zakona o prostovoljstvu, kakor tudi tuje državljane v okviru Evropske prostovoljne službe. 

 

Se beremo kmalu!

Projekt sofinancirajo:

Slovenski regionalni razvojni sklad

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.