O nas

MakroBios Panonija je eko-socialni zavod, ki želi prispevati k razvoju progresivnih praks na podeželju. Locirani smo na Goričkem, natančneje v Lucovi, ki je del občine Gornji Petrovci. Posestvo obsega 2 hektarja obdelovalne zemlje ter zazidljivo zemljišče. S svojimi značilnostmi omogoča razvoj koncepta samozadostnega kmečkega gospodarstva, ki temelji na treh elementih:

•         energetski in prehranski samooskrbi z visokimi okoljskimi standardi,

•         vključevanju ranljivih skupin,

•         izvajanju dodatnih aktivnosti s povezovanjem z lokalnimi deležniki.

Naše trenutno delovanje zajema gradnjo hiš iz naravnih materialov na posestvu v Lucovi, ekološko kmetovanje, sadovnjak, usposabljanje in zaposlovanje ranljivih skupin ter organizacijo različnih izobraževanj oz. delavnic.

Poleg omenjenih aktivnosti bo prihodnje delovanje usmerjeno še na izgradnjo centralnega objekta na posestvu, svetovanje in pomoč pri gradnji hiš iz naravnih materialov, ekološko pridelavo in predelavo, povečanje prehranske in energetske samooskrbe na posestvu ter znotraj lokalne skupnosti, redno izvajanje usposabljanj in delavnic, vzpostavitev trgovine z lokalnimi izdelki, povezovanje s sorodnimi projekti.

Zavod si bo skladno s svojim statusom socialnega podjetja in poslanstvom prizadeval k vključevanju oseb iz ranljivih skupin v svoje delovanje.