Interreg Slovenija – Madžarska

Skupaj s partnerji sodelujemo v projektu Ethos land, ki vzpostavlja mrežo družbeno odgovornih turističnih ponudnikov iz Slovenije in Madžarske. Več informacij o samem projektu najdete na spletni strani: http://ethosland.eu/ Projekt se izvaja v okviru čezmejnega Programa sodelovanja Interreg SI-HU in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), ki spodbuja čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko v obdobju 2014-2020.