Izobraževalni kotiček

Naši projekti:

Projekt se osredotoča na zmanjševanje negativnih vplivov intenzifikacije kmetijstva, z iskanjem okolju prijaznejše kmetijske rabe, ki podpira biodiverziteto in nudi ekonomske perspektive kmetom.

Preberi več…

Skupaj s partnerji sodelujemo v projektu Ethos land, ki vzpostavlja mrežo družbeno odgovornih turističnih ponudnikov iz Slovenije in Madžarske. Več informacij o samem projektu najdete na spletni strani…

Preberi več…

Projekt sofinancirajo:

Slovenski regionalni razvojni sklad

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).