Evropski sklad za regionalni razvoj

S sredstvi, pridobljenimi iz razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo delno financirali izgradnjo hiše naravne gradnje, hiše zgrajene iz slame, ilovice in lesa. Konkretno smo  opremili hišo s stavbnim pohištvom, ometom in okenskimi policami.

 

V letu 2017 smo v okviru projekta zaposlili enega sodelavca, v 2018 smo oblikovali produkte, ki jih bomo začeli tržiti v začetku leta 2020:

  • inovativen produkt: »zgradi si hišo z materiali, ki jih imaš na dvorišču«, ki je namenjen izobraževanju ranljivih oseb o naravni gradnji

  • izboljšan produkt trženja hiše naravne gradnje, kjer ne bomo ponujali samo nastanitvenih kapacitet, ampak tudi izkušnjo bivanja na čisto drugi kvalitetni ravni, zeliščni vrt in permakulturni vrt, kjer si gostje lahko postrežejo z eko dobrotami, možnost dela v sadovnjaku, polju ali pri izgradnji nove hiše naravne gradnje

  • naslednji izboljšan produkt je celostna storitev za pomoč kmetom pri možnosti dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kjer poleg izgradnje nastanitvenih kapacitet iz materialov naravne gradnje, pomagamo tudi pri svetovanju za pridobivanje sredstev (bančnih in drugih virov), svetovanja o poslovni ideji, finančno ovrednotenje ideje, pomoč pri trženju, vzpostavljanju poslovnih povezav različnih ponudnikov, ki tržijo drug drugega.

     

Višina sofinanciranja: 20.000€

https://www.eu-skladi.si/

Kontakt:

MakroBios Panonija so.p.

Direktorica zavoda: Darja Korelc

Telefon: 041 371 606

Projekt sofinancirajo:

Slovenski regionalni razvojni sklad

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).