Projekt cvetoči travniki

Naslov projekta: EIP 16.5 CVETOČI TRAVNIKI »Vključevanje ekosistemskih storitev v trajnostno kmetijstvo na primeru zagotavljanja […]

PROJEKT MEJICE

Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije Vodja projekta: dr. Tine Grebenc Projektni partnerji: Srednja gozdarska in […]